Ilustracje dla dzieci

Ilustracje dla dzieci

Ilustracje dla dzieci do przewodnika miejskiego. Ilustracje obejmowały zadania do wykonania, architekturę, postaci historyczne.